Welkom bij Goudenmunten.nl

Informatie over gouden munten

Bekijk alle wereldmunten Bekijk alle locaties

Gouden 1 Pound Burgers 1874

Wilt u een Gouden 1 Pound Thomas François Burgers kopen of verkopen? Dan bent u bij ons aan het juiste adres met meer dan 25 jaar ervaring bent u van harte welkom in onze kantoren. Er zijn meer dan 50 locaties door het hele land.

Gouden 1 Pound Thomas François Burgers

gouden-1-pound-Thomas-Francois-burgers-zuid-afrika gouden-1-pound-Thomas-Francois-burgers

Gouden 1 Pound Thomas François Burgers 1874

De gouden Burger 1 Pound is alleen geslagen in 1874 in de mint van Heaton & Sons in Birmingham, Groot-Brittannië. De munt heeft een nominale waarde en was gelijk was aan de Britse Sovereign.

Zuid-Afrikaanse Republiek
In 1795 bezetten de Britten Zuid-Afrika na de slag van Muizenberg. Ze nemen het over van de Nederlanders die in 1803 het gebied weer heroveren. In 1806 valt Zuid-Afrika weer onder het bewind van de Britten.

In 1852 wordt de Zuid-Afrikaanse Republiek opgericht. Dit wordt ook wel de Transvaal Republiek genoemd om het niet te verwarren met de Republiek Zuid-Afrika. Dit is namelijk de naam die Zuid-Afrika nu heeft. Transvaal was een onafhankelijk gebied van 1856 tot 1877. Het was een onafhankelijk boeren land. De benaming Boeren staat voor Nederlandse en andere kolonisten niet te verwarren met agrariërs.

Thomas-BurgersDe vierde President van de Zuid-Afrikaanse Republiek is Ds. Thomas François Burgers. Hij werd voorzitter van de Volksraad.

Na een bezoek aan de goudvelden van Pelgrim’s Rest in 1873 vond Burgers het een goed idee om het inheemse goud te gebruiken om een aantal gouden munten te slaan. In het geheim stuurde Burgers J.J. Prat, Republic Consul-General,  op 9 februari 1874 een brief waarin hij permissie vroeg om de eerste gouden munt van de Zuid-Afrikaanse Republiek te laten slaan. Hij voegde een schets toe van zijn eigen portret en het wapenschild van de Zuid-Arikaanse Republiek.

Hij kreeg zijn permissie maar de munt moest voldoen aan de eisen van de Britse Sovereign.  Hij stuurde 300 ounce goud naar het Verenigd Koninkrijk om als grondstof te dienen van de nieuwe gouden munt.

Het idee van de munt was om het waardeloos geworden papiergeld te vervangen maar de Volksraad was niet op de hoogte van Burgers zijn plannen.

Wyon stond onder druk omdat de munt op 5 Juni 1874 klaar moest zijn want dan ging de vrouw van Burgers terug naar Transvaal naar een verblijf in London.

In augustus 1874 komt de eerste zending gouden munten binnen. Er waren 695 stuks geslagen. J.J. Pratt had zelf 50 stuks achter gehouden voor zijn eigen verzameling. De eerste slag wordt ook wel Fijne baard genoemd. In Oktober 1874 wordt er een nieuwe zending gestuurd van 142 stuks en die wordt Grove baard genoemd. Hier houdt Pratt 4 stuks voor zicht zelf.

Wanneer Burgers met trots de nieuwe munt van de Zuid-Afrikaanse Republiek wil tonen aan de Volksraad krijgt hij een hele andere reactie als verwacht.  Er komt veel  kritiek uit de religieuze gemeenschap. Zijn portret op de voorzijde zijn zij als IJdelheid en dwaze trots om zijn eigen portret op de voorzijde te zetten.  Maar de Britten hadden al officieel toestemming gegeven om deze munt als betaalmiddel te gebruiken.

Volksraad-Tranvaal-Zuid-AfrikaNa lang beraad en vergaderen wordt de munt niet geaccepteerd door de Volksraad. Nadat alle commotie was overgewaaid betaalde Burgers elk lid met een gouden 1 Pound betaald en kreeg Thomas Burgers zelf een voor zijn verdienste om de eerste gouden
munt van de republiek te slaan. De meeste munten werden snel doorverkocht voor twee maal de nominale waarde. Hij was gewild omdat het verhaal achter de munt zo mooi was.

Het ontwerp
Het ontwerp van de gouden 1 Pound werd gedaan door de graveur van de Britse Koninklijke Mint en de munt werd geslagen door Ralph Heaton & Sons Birmingham.

Zoals eerder genoemd zijn er twee versie van de gouden 1 Pound.  Dit komt omdat de eerste stempel brak en er een nieuwe stempel moest worden gemaakt. Een nieuwe stempel is nooit precies gelijk vandaar de twee verschillende versies.

De eerste druk wordt Burgers getoond met een Fijne baard. De baard loopt meer in een punt en ook het nekhaar is minder uitgesproken.  Van deze druk zijn er 695 geslagen.
De tweede druk wordt Burgers getoond met een Grove baard. De munt heeft meer slagen gehad doordat het portret ook dieper is. De baard heeft aan het einde 4 punten en ook het nekhaar is aangepast. Er zijn een aantal munten die een dubbele acht hebben in het jaartal 1874. Deze druk is ook zeldzamer want er zijn maar 142 geslagen.

Omschrijving
Op de voorzijde van de munt wordt het portret getoond van Thomas Francoise Burgers met een fijne of een grove baard. Het randschrift van de munt is Thomas Françoise Burgers en aan de onderzijde staat het jaartal 1874.

Coat_of_Arms_of_the_South_African_RepublicDe keerzijde van de munt staat centraal op de munt het wapen van de Zuid-Afrikaanse Republiek The Coat of Arms. Aan de onderkant van het wapen staat de tekst EENDRACHT MAAKT MAGT. Het omschrift van de munt is ZUID AFRIKAANSCHE REPUBLIEK.

De Gouden 1 Pound Thomas Burgers heeft een diameter van 22 mm en is 1.52 mm dik. Hij weegt 7.988 gram met een gehalte van .916. Hij weegt 0.235 Troy ounce puur goud.