Welkom bij Goudenmunten.nl

Informatie over gouden munten

Bekijk alle wereldmunten Bekijk alle locaties

Dubbele Negotiepenning Willem III

Wilt u een Gouden Dubbele Negotiepenning Koning Willem III kopen of verkopen? Dan bent u bij ons aan het juiste adres met meer dan 25 jaar ervaring bent u van harte welkom in onze kantoren. Er zijn meer dan 50 locaties door het hele land.

Koning Willem III Dubbele Negotiepenning

Willem-III-gouden-negotiepenning-nederland          willem-3-dubbele-negotiepenning

Gouden Dubbele Negotiepenning Willem III

De gouden Dubbele Negotiepenning van Willem III is geslagen in 1850-1853. Van 1850 zijn alleen enkele proefstukken geslagen. De gouden munt is geslagen in de Munt in Utrecht.

Koning Willem III
Willem III, Willem  Alexander Paul Frederik Lodewijk, volgde zijn vader, Willem II, op in 1849. Koning Willem III verbleef in Engeland omdat hij tegen de hervormingen, de wet van Thorbecke, van zijn vader was. De inperking van de koninklijke macht zin hem niet. Dit leidde tot politieke druk en onrust en als hij in 1853 de regering af. De instelling van de regering over katholieke bisdommen zinde hem niet in het overwegend protestantse Nederland.

Koning Willem III wordt omschreven als een eigenwijze en soms boerse persoonlijkheid. Hij kreeg al snel de bijnaam Koning Gorilla. Als in 1887 een brochure wordt geschreven door een socialist, tegen de monarchie, over de persoonlijkheid van Willem lijdt dit tot een uitbarsting van geweld tegen de socialisten. Het idee om de monarchie te laten wankelen was niet gelukt en Willem III werd alleen maar populairder.

In Nederland was de muntwet van 1847 nog steeds van kracht. Deze muntwet veranderde pas in 1875. Nederland gebruikte de zilverstandaard waardoor de waarde van de munten afhing van de zilverprijs.

De gouden Dubbele Negotiepenning was de opvolger van de dubbele Negotiepenning van Willem II. Deze had geen nominale waarde. Tijdens de periode dat de zilverenstandaard actief was werden er geen gouden munten geslagen.

Door de internationale handel moest er een vervanger komen zonder nominale waarde. Dit werd de Negotiepenning. Deze gouden penning werd geïntroduceerd in de tijd van Willen II. De Negotiepenning had geen nominale waarde maar een goud waarde. De waarden van de munt stond op de keerzijde van de munt. De Dubbele Negotiepenning had de twee keer de waarde van een Gouden Tien Gulden Stuk. Eigenlijk een 20 Gulden muntstuk die wij ook kennen uit de tijd van Lodewijk Napoleon. Alleen was de waarde van de munt niet zo geliefd.

Het ontwerp
De gouden Dubbele Negotiepenning van Willem III is ontworpen door David van den Kellen jr. H.A. van den Wall Bake was de muntmeester. Zij hebben ook de zilverenmunten ontworpen. Dit wordt het jeugd portret van Willem III genoemd. Later wanneer de goudenstandaard wordt gebruikt wordt er een nieuw portret ontworpen.

Er zijn proefslagen bekend uit 1850 maar die zijn zeer zeldzaam. De meeste Gouden Dubbele Negotiepenning Willem III zijn in 1851 geslagen en nog 136 in 1853. Deze heeft dan wel een veel hogere oplage maar nog steeds is het een munt die niet veel wordt aangeboden.

Omschrijving
Aan de voorzijde van de munt het jeugdige portret van Koning Willem III kijkend naar links. De randtekst van de munt staat aan de linker en aan de rechterzijde van het portret. Willem III Koning Der Ned.(erlanden ) G(root) H(ertog) V(an) L(uxemburg). In de hals afsnede staan de initialen VDK. De afkorting van modelleur Van der Kellen.

Aan de keerzijde van de munt staat een gekroond Nederlands wapen ingesloten in twee eikenbladen. Deze staan voor kracht en mannelijkheid. Aan de onderzijde staat het muntmeesterteken zwaard van Van der Wall Brake en de mercuriusstaf van de Munt Utrecht. Aan de boven zijde met randschrift 13W458*1851*0,900. De eerste reeks cijfers staat voor het gewicht 13.458. De W staat voor Wichtje wat een oudhollands woord is voor gram. Dan het jaartal en het gehalte 0.900.

De Gouden Dubbele Negotiepenning heeft een diameter van 27 mm.
De munt weegt 13.458 gram en heeft een gehalte van 0.900.