Welkom bij Goudenmunten.nl

Informatie over gouden munten

Bekijk alle wereldmunten Bekijk alle locaties

Gouden 10 Gulden Willem II

Wilt u een Gouden 10 Gulden Koning Willem I kopen of verkopen? Dan bent u bij ons aan het juiste adres met meer dan 25 jaar ervaring bent u van harte welkom in onze kantoren. Er zijn meer dan 50 locaties door het hele land.

Koning Willem II Gouden 10 Gulden

Koning-willem-II-10-gulden          koning-willem-II-10-gulden-nederland

Gouden Tien Gulden Willem II

De Gouden Tien Gulden munt van Koning Willem II is alleen geslagen in 1842 door de munt in Utrecht. De munt had een nominale waarde van tien gulden.

Koning Willem II
Toen in 1840 Koning Willem I afstand deed van de troon werd zijn zoon Willem Frederik George Lodewijk Koning van Nederland, Groot Hertog van Luxemburg. Hij werd ingehuldigd in Amsterdam op 28 november 1840. Willem II was de held van de De Slag bij Waterloo waar hij Napoleon versloeg. Koning Willem II was Koning tot aan zijn dood in 1849 in Tilburg.

Muntwet
Een van de veranderingen die Willem II wilde doorvoeren was een nieuwe grondwet. In Nederland gelde nog de dubbele standaard. De waarde werd dus bepaald in een zilver en goudprijs. De nieuwe munt wet van 22 maart 1839 stelde dat alle oude provinciale munten, rijders en dukaten moesten worden ingeleverd. Dit is ook een periode van verzamelaars omdat deze munten werden bewaard in verband met de afschaffing van deze munten. Er moest eindelijk duidelijkheid worden gecreëerd. Er moest in 1842 een nieuwe muntslag komen. Alleen werd er te weinig oude munten ingeleverd en was te schatkist te leeg om de financiering rond te krijgen om een volledige nieuwe serie munten te slaan. De dubbele standaard bleef wel bestaan en het gouden tien gulden stuk kreeg de verhouding 1:15.6.

Het ontwerp
Er moesten nieuwe munten worden ontworpen met de nieuwe beeltenis van Willem II. Beeldhouwer Johannis Petrus Schouberg kreeg de opdracht van PLG Poelman om de gouden munten te ontwerpen. Voor de zilveren munten kreeg beeldhouwer Louis Royer de opdracht.

In 1840, in het inhuldigingsjaar van Willem II, was de muntontwerp nog niet helemaal klaar en de verhouding met het zilvergeld, dubbele standaard, maakte dat het 10 gulden stuk meer waarde had gekregen. Tot 1842 was er voor 25 miljoen gulden aan gouden Willems geslagen wat nu een te hoge waarde had. Dit was de reden dat er in 1840 Gouden Tientjes zijn geslagen met de beeltenis van Willem I.  Alleen het jaartal werd veranderd.

In 1842 had de regering nog steeds niet de financiën om de Gouden Tien Gulden te slaan. Het ontwerp was inmiddels klaar en Poelman baalde daar zo van dat hij zelf 860 munten liet slaan met de nieuwe beeltenis van Willem II. Dit is ook de reden dat er alleen een gouden tientje van Willem II bestaat uit 1842.

Zilveren Standaard
Tussen 1845 – 1849 moesten alle munten zijn vervangen en in de muntwet van 26 november 1847 werd de zilveren standaard ingevoerd. Deze wet was van kracht tot 1875. In die periode zijn er dan ook geen Tien Gulden munten geslagen. De Negotiepenning kwam hier voor in de plaats. Deze had dezelfde kenmerken alleen geen nominale waarde. Deze munt werd dan ook gebruikt in de handel omdat de waarde van de munt werd bepaald door de goudprijs en niet door de nominale waarde van tien Gulden.

Omschrijving Gouden Tien Gulden Willem II
De voorzijde van de Gouden Tien Gulden staat het portret van Willem II. In de hals afsnede staan de naam van ontwerper I.P. Schouberg F. De F staat voor het Latijnse woord “fecit” en betekend heeft gemaakt. Het randschfrift van de gouden Tien Gulden staat Willem II Koning der Ned. (erlanden) G.(root) H. (ertog) V.(an) L.(uxemburg.

Op de keerzijde van de gouden Tien Gulden staat tussen de 10 – G het gekroond Nederlands wapen. Aan de onderzijde staat links het muntmeesterteken Lelie en rechts de mercuriusstaf. Het omschrift van de munt bevat de tekst Munt van het Koningryk der Nederlanden met het jaartal 1842.

Op de gekartelde rand van de munt staat de randtekst *God*Zy*Met*Ons

De Gouden Tien Gulden munt van Willem II heeft een diameter van 22.5 mm en een dikte van 1.31. Hij weegt 6.729 gram en heeft een gehalte van 0.900.

Jaar: Muntmeesterteken: Gewicht: Gewicht OZ: Gehalte: Diameter:
1842 Muntmeesterteken-KNM-Lelie 6.729 gram 0.181 oz 900 22.5 mm