Welkom bij Goudenmunten.nl

Informatie over gouden munten

Bekijk alle wereldmunten Bekijk alle locaties

Halve Negotiepenning Willem II

Wilt u een Gouden Halve Negotiepenning Koning Willem II kopen of verkopen? Dan bent u bij ons aan het juiste adres met meer dan 25 jaar ervaring bent u van harte welkom in onze kantoren. Er zijn meer dan 50 locaties door het hele land.

Koning Willem II Halve Negotiepenning 

koning-willen-II-halve-negotiepenning           koning-willem-II-halve-negotiepenning-nederland

Gouden Halve Negotiepenning Willem II

De gouden Halve Negotiepenning is alleen geslagen in 1848 in de Munt in Utrecht. De Negotiepenning was de vervanger van het Gouden Vijf Gulden stuk. De Halve negotiepenning had geen nominale waarde maar het gewicht en gehalte bepaalde de waarde.

Koning Willem II
Toen in 1840 Koning Willem I afstand deed van de troon werd zijn zoon, Willem Frederik George Lodewijk, Koning van Nederland en Groot Hertog van Luxemburg. Hij werd ingehuldigd in Amsterdam op 28 november 1840. Willem II was de held van de De Slag bij Waterloo waar hij Napoleon versloeg. Koning Willem II was Koning tot aan zijn dood in 1849 in Tilburg.

Muntwet
Een van de veranderingen die Willem II wilde doorvoeren was een nieuwe muntwet. In Nederland gelde nog de dubbele standaard. De waarde werd dus bepaald in een zilver- en goudprijs. De nieuwe muntwet van 22 maart 1839 stelde dat alle oude provinciale munten, rijders en dukaten, moesten worden ingeleverd.

Dit is ook een periode van beginnende verzamelaars omdat deze munten werden bewaard in verband met de afschaffing van deze munten.

Er moest eindelijk duidelijkheid worden gecreëerd. In 1842 zou er een nieuwe muntslag moeten komen. Alleen werden er te weinig oude munten ingeleverd en was te schatkist te leeg om de financiering rond te krijgen om een volledige nieuwe serie munten te slaan. De dubbele standaard bleef wel bestaan en het gouden tien gulden stuk kreeg de verhouding 1:15.6.

Zilveren Standaard
Tussen 1845 – 1849 moesten alle munten zijn vervangen en in de muntwet van 26 november 1847 werd de zilveren standaard ingevoerd. Deze wet was van kracht tot 1875. In die periode zijn er dan ook geen Tien Gulden munten geslagen.

Door de afschaffing van de dubbele standaard, in 1847, werden er geen Gouden Tien Gulden munten geslagen. Er moest wel een gouden munt komen voor de internationale handel maar die geen nominale waarde had. Als vervanging van de Gouden Vijf Gulden werd de Halve Negotiepenning voorgesteld. Er waren immers in het verleden meerdere munten geweest zonder nominale waarde. Zoals de zilveren- en gouden dukaten en zilveren rijders. Er werden halve (5 Gulden), hele (10 Gulden) en dubbele (20 Gulden) negotiepenningen geslagen. Alleen waren de Halve en de Dubbele Negotiepenning niet zo populair. Van de Halve Negotiepenning Willem II zijn maar 84 stuks geslagen. Een zeldzaam exemplaar dus.

Het ontwerp
Er moesten munten worden geslagen en Beeldhouwer Johannis Petrus Schouberg kreeg de opdracht om de enkele en de halve negotiepenning te ontwerpen. De dubbele negotiepenning is ontworpen door David van der Kellen jr. H.A. van den Wall Bake was de muntmeester.

Onder de leiding van Koning Willem II zijn er weinig gouden munten geslagen. De negotiepenningen zijn dan ook best zeldzaam te noemen.

De omschrijving
De voorzijde van de Negotiepenning staat het portret van Koning Willem II. Hij is iets kleiner gemaakt ten opzichte van het ontwerp van het Gouden Tientje. In de hals afsnede staan de naam van ontwerper I.P. Schouberg F. De F staat voor het Latijnse woord “fecit” en betekend heeft gemaakt. Het randschfrift van de gouden Negotiepenning staat Willem II Koning der Ned. (erlanden) G.(root) H. (ertog) V.(an) L.(uxemburg.

Op de keerzijde van de munt staat het gekroonde wapen van Nederland ingesloten in twee eikentakken wat staat voor kracht en mannelijkheid. Aan de onderkant staat links het muntmeesterteken het zwaard en aan de rechterkant het mercuriusstaf van de munt Utrecht. Het randschrift vermeld het gewicht en het gehalte. 3W3645 *1848* 0,900 staat voor 3.3645 gram. De W staat voor wichtje, een oudhollands woord voor gram. Verder wordt het jaartal genoemd 1848.

De Gouden Halve Negotiepenning heeft een diameter van 18.5 mm en een dikte van 1.1 mm. De munt weegt 3.3645 gram en heeft een gehalte van 0.900.