Welkom bij Goudenmunten.nl

Informatie over gouden munten

Bekijk alle wereldmunten Bekijk alle locaties

Koning Willem I Gouden 10 Gulden

Wilt u een Gouden 10 Gulden Koning Willem I kopen of verkopen? Dan bent u bij ons aan het juiste adres met meer dan 25 jaar ervaring bent u van harte welkom in onze kantoren. Er zijn meer dan 50 locaties door het hele land.

Koning Willem I Gouden 10 Gulden

gouden-10-gulden-willem-I willen-I-10-gulden-goud-nederlandGouden Tien Gulden Willem I  

Het gouden tien gulden stuk van Willem I is geslagen vanaf 1818 in de munt van Utrecht en later, vanaf 1824, ook in Brussel. De gouden munt had een nominale waarde van tien Gulden.

Koning Willem I
In 1813 verloor Napoleon de slag bij Leipzig de macht over Nederland. Op 28 november verlieten de laatste fransen Nederland en twee dagen later kwam Willem Frederik aan in Scheveningen. Het betekende een terugkeer van macht van de Oranjes.

Inhuldiging-Koning-Willem-IKoning Willem I kreeg op 2 december, op het Paleis op de Dam, de titel Soeverein Vorst der Verenigde Nederlanden. Op 30 maart werd hij officieel ingehuldigd. In 1815 nam hij de titel aan: Koning der Verenigde Nederlanden, Groot Hertog van Luxemburg. Deze titel is ook te zien op de keerzijde van de gouden munt.

Koning Willem I stond bekend om zijn kracht en inspanning voor de Nederlandse economie. Hij moest hervormingen doorvoeren en zorgen voor een goede infrastructuur om de handel te stimuleren.

De nieuwe muntwet
Op 5 april 1814 werd de Nederlandse bank opgericht op initiatief van Willem I. Het moest een einde maken aan de verschillende munten die in de Verenigde Nederlanden werden gebruikt. Om dit kracht bij te zetten werd er op 28 september 1816 een nieuwe muntwet ingevoerd.

Het was nog wel een hele klus voor de nieuwe koning. Het nieuwe Koninkrijk bestond tot 1830 uit Nederland en België. De “Nederlanders” wilden de Gulden als betaalmiddel en de “Belgen” wilden de Franc. Om dit probleem op te lossen kwamen er twee munthuizen. De Munt in Utrecht en de Munt in Brussel. Zo konden de nieuwe munten sneller worden verspreid en was de ruzie om het geld opgelost.

De samenvoeging
Het samenvoegen van Nederland en België was bij de Belgen niet populair. De Belgen waren verdeeld. Er waren drie groepen. De een wilde een onafhankelijk België, de ander partij wilde bij de fransen horen en een deel wilde onder de Oostenrijkse Halbsburgers. Wat ook mee speelde is de economische belangen. België had een sterkere industrie en grotere bevolking wat leidde tot een rijker land.

De Belgen voelden zich onderdrukt door de Nederlanders. Ze waren het niet eens over het politieke beleid en in 1829 droegen ze een petitie aan om hun onvrede kenbaar te maken.

Belgische revolutie
In 1830 wordt de gehate Franse Koning verjaagd. Dit leidde tot de opera La Muetta de Portici. belgische revolutieHet ging over het verjagen van de tiranische vorst. Op 24 augustus 1830 wordt de opera opnieuw opgevoerd ter ere van de verjaardag van Koning Willem I. Dit was de druppel en er braken rellen uit. De Russen wilden wel helpen om de opstand de kop in te drukken maar die hadden een handen vol aan de opstand in Polen. Een poging van het Nederlandse leger om Brussel te veroveren mislukte en België werd onafhankelijk. Dit staat bekend als de Belgische Revolutie. De afscheiding van België heeft Willem I België nooit de erkenning gegeven van de Belgische onafhankelijkheid.

Deze geschiedenis maakte de tien Gulden van Willem I dan ook bijzonder. Het is de laatste gouden gulden die zowel in Utrecht als in Brussel is geslagen.

Koning Willem I deed op 7 oktober 1840 afstand van de troon en vertrok naar Berlijn. Hij overleed op 12 december 1843 op 71 jarige leeftijd. Zijn zoon Willem II volgde hem op.

Ontwerper Michaut
Het ontwerp van het 10 Gulden stuk werd ontworpen door de Franse medailleur Auguste François Michaut. Hij was de winnaar van een Franse prijs met betrekking op het ontwerp voor het muntportret van Lodewijk XVIII. Door zijn hoge eisen, salaris, inrichting atelier en positie bij de munt, heeft hij het ontwerp voor de 10, 3, 1 en halve Gulden ontworpen.

In 1816 begon hij aan het ontwerp en op 27 oktober 1818 bood hij zijn uiteindelijke ontwerp aan bij het Muntcollege. De Minister stemde in en liet 200 à 300 gouden tien gulden stukken slaan. Maar Koning Willem I was niet tevreden over het resultaat. Dit maakt deze gouden 10 Gulden uiterst zeldzaam.

B-Brussel-tien-gulden-willem-I In 1819 worden de eerste gouden tientjes geslagen in Utrecht. In 1824 worden er ook gouden munten geslagen in Brussel. Deze zijn te herkennen aan de letter B aan de rechterkant was het wapen op de keerzijde.

mercuriusstaf-tien-gulden-willem-IIn 1816 wordt de mercuriusstaf met slagen ingevoerd door de munt in Utrecht als het symbool.  De fakkel is het teken van muntmeester R.D.C. Suermondt.

Omschrijving Tien Gulden Willem I
De voorzijde van de Tien Gulden Willem I is het portret afgebeeld. In de hals afsnede staat Michaut wat refereert aan de ontwerper. Zijn muntmeester teken, anker met een romeinse lam, staat aan de onderkant van de hals afsnede. Veder wordt het omschrift Willem Koning der Ned.(erlanden) G.(root) H.(ertog) V.(an) L.(uxemburg) vermeld.

Op de keerzijde van de gouden Tien Gulden Willem I staat het gekroonde Nederlandse wapen tussen de 10 en de G. De munten die in Brussel zijn geslagen zijn voorzien van een B (1824-1829). De munten uit Utrecht zijn voorzien van de mercuriusstaf. Aan de linker kant een fakkel van muntmeester Suermondt. Op het munt staat het om omschrift Munt van het Koningrijk der Nederlanden met het jaartal van uitgifte. De munt heeft een gladde rand met de tekst GOD ZY MET ONS.

Het Gouden Tientje Willem I heeft een diameter van 22.5 mm en een dikte van 1.31. Het gehalte is 0.900 en weegt 6.729 gram. Dit is iets zwaarder dan de Gouden Tientjes die later zijn geslagen.

Een prachtige gouden munt met een hele geschiedenis die bij vele verzamelaars zeer geliefd is.

Jaar: Muntmeesterteken:  Gewicht: Gewicht OZ: Gehalte: Diameter:
1818 – 1837 U Muntmeesterteken-KNM-Fakkel 6.729 gram 0.181 oz 900 22.5 mm
1839 – 1840 U  Muntmeesterteken-KNM-Lelie 6.729 gram  0.181 oz  900  22.5 mm 
1824 – 1829 B Muntmeesterteken-KNM-Palmtak 6.729 gram 0.181 oz 900 22.5 mm