Welkom bij Goudenmunten.nl

Informatie over gouden munten

Bekijk alle wereldmunten Bekijk alle locaties

Koning Lodewijk Napoleon Gouden 20 Gulden

Wilt u een Gouden 20 Gulden Koning Lodewijk Napoleon kopen of verkopen? Dan bent u bij ons aan het juiste adres met meer dan 25 jaar ervaring bent u van harte welkom in onze kantoren. Er zijn meer dan 50 locaties door het hele land.

Gouden 20 Gulden Lodewijk Napoleon

lodewijk-napoleon-20-gulden-           koning-lodewijk-napoleon-20-gulden

Gouden 20 Gulden Lodewijk Napoleon

De eerste 20 Gulden Lodewijk Napoleon is geslagen in 1808 in de munt in Utrecht. Dit is de eerste gouden munt sinds 1581 met het borstbeeld van een Koning. Er zijn twee proefslagen bekend van 1808 en 1810. De munt had een nominale waarde van 20 gulden.

Een nieuw tijdperk in de Nederlandse muntgeschiedenis breekt aan. Bij het aantreden van Lodewijk Napoleon in 1806 wordt Nederland het Koninkrijk Holland. Lodewijk-BonaparteLodewijk, de broer van Keizer Napoleon Bonaparte III, moest regeren over de Bataafse Republiek. Nederland werd door de oorlog met de Engelsen genoodzaakt zicht aan te sluiten bij het Franse keizerrijk van Napoleon. Hier werd 100 miljoen gulden voor betaald.

Nadat stadhouder Willem V in 1806 overlijdt ziet Napoleon de kans schoon om Lodewijk, Louise Napoleon Bonaparte, koning te maken van het Koninkrijk Holland. Na veel tegenspraak van Lodewijk, stemt hij in en wordt Koning. Zo wordt Nederland een monarchie i.p.v. een republiek. Hij maakt Amsterdam tot hoofdstad en gaat wonen op het Paleis op de Dam.

Lodewijk doet zijn best om een goede koning te zijn. Hij gaat op Nederlandse les en dit raakt tot een spraakverwarring als hij in zijn toespraak zegt: Konijn van Olland.

Hij hervormd het land met onder andere een nieuw schoolsysteem, burgerlijk recht en strafrecht. Ook de departementen werden veranderd. Wij kennen dit nu als de provincies van Nederland. Zelfs na het vertrek van de Fransen blijven deze hervormingen van kracht.

Oorde-van-de-unieok richt hij een nieuwe ridderorde op. De Orde van Unie. De medaille voor de Orde wordt ontworpen door Baptiste Isabey. De ridderorde werd opgeheven in 1811 toen Napoleon zelf het bestuur overnam. Deze orde werd Orde van de Reunion genoemd.

De vele hervormingen die Lodewijk Napoleon heeft doorgevoerd zijn nog steeds zichtbaar en hebben dus ook veel voor Nederland betekend.

Als er rampen gebeurden, kruitramp-leidenzoals de kruitramp in Leiden 1807, was Lodewijk er direct bij en stond hij dicht bij het volk. Hij werd dan ook wel Lodewijk de Goede genoemd.

 

In september 1806 komt er een nieuwe muntwet. Deze muntwet verschilt niet veel van de oude muntwet uit 1800 van de Bataafse Republiek. Alleen nu werd het decimale stelsel ingevoerd. Men ging uit van de dubbele standaard. Dit moest een einde maken aan de periode dat elk gewest zijn eigen munten sloeg. De nieuwe muntwet moest voor het hele Koninkrijk gelden en alle munthuizen moesten sluiten. In eerste instantie zou de Munt in Amsterdam komen maar door geldgebrek werd het uitgesteld. Uiteindelijk, op 31 december 1806, werd de Utrechtse Munt de Koninklijke munt van het Koninkrijk Holland, wat het nu nog steeds is.

Er werden munten geslagen van 20, 10, 2.50 (50 stuivers) en 1 Gulden (20 stuivers) en een halve gulden (10 stuivers). Het gehalte en gewicht bepaalde de waarde. Dit was een verandering want de voorloper van de 20 gulden was de 14 Gulden.

Er moest natuurlijk zo snel mogelijk munten worden geslagen met het portret van Koning Lodewijk. Dit was al sinds 1581 niet meer gebeurt. Maar de Munt was meer tijd kwijt aan het ontwerpen van de munt dan dat ze werden geslagen. Dat geldt ook voor de 10 Gulden Lodewijk Napoleon. Er zijn een aantal proefslagen geslagen en die zijn dus nooit in de circulaties geweest. De andere munten zijn ook zeer weinig geslagen omdat de munten een te hoge waarde hadden. De productiekosten waren veel te hoog.

De muntontwerper van de Utrechtse Munt, Johan George Holthey, kreeg niet de opdracht voor het ontwerp van de 20 Gulden Lodewijk Napoleon. Zijn werk werd niet echt gewaardeerd en er werd een beroep gedaan op de Franse medailleur George. De muntmeester was G.J.L. du Marchie Sarvaas. Zijn keurteken staat op de keerzijde in de vorm van een bij.

In 1810 wordt hij afgezet door zijn broer Napoleon omdat hij vond dat Lodewijk te zacht optrad en teveel op kwam voor de belangen van de Hollanders. Van 1810 tot 1814 wordt dan ook de Franse inlijving genoemd.

De voorzijde van de 20 Gulden Lodewijk Napoleon staat het portret van de Koning kijkend naar links. In de halsafsnede staat de naam van de muntontwerper George F. Er zijn ook geslagen bekend zonder deze inscriptie. Rondom het portret staan de woorden LODEW. NAP. KON. VAN HOLL. Voluit geschreven betekend dat Lodewijk Napoleon Koning van Holland.

wapen-van-het-koninkrijk-hollandOp de keerzijde van de Gouden 10 Gulden Lodewijk Napoleon zien wij het gekroonde wapen van het Koninkrijk Holland voorzien van de generaliteitsleeuw en de Franse adelaar. Aan weerszijde staat 20 G~gn. Onder het wapen staat het jaartal vermeld met het muntmeesterteken, een bij. Verder is de gouden munt voorzien van de tekst KONINGRIJK HOLLAND. Op de rand van de munt staat DE NAAM DES HEEREN ZY GELOOFD. De gouden 20 Gulden is niet voorzien van het muntteken.

De Gouden 20 Gulden Lodewijk Napoleon heeft een diameter van 22.5 mm en weegt 13.67 gram. Het gehalte is 916.66 en bestaat uit 0.402 troy ounce goud.

De gouden 20 Gulden Lodewijk Napoleon is een zeer zeldzame munt die niet veel voorkomt. Deze gouden munt is dan ook een gewild verzamelobject.

Jaar: Oplage: Gewicht: Gewicht OZ: Gehalte: Diameter:
1808 Onbekend 13.67 gram 0.402 oz 916.66 22.5 mm
1810 Onbekend 13.67 gram 0.402 oz 916.66 22.5 mm