Welkom bij Goudenmunten.nl

Informatie over gouden munten

Bekijk alle wereldmunten Bekijk alle locaties

Gouden Negotiepenning Koning Willem 3

Wilt u een Gouden Negotiepenning Koning Willem 3 kopen of verkopen? Dan bent u bij ons aan het juiste adres met meer dan 25 jaar ervaring bent u van harte welkom in onze kantoren. Er zijn meer dan 50 locaties door het hele land.

Gouden Negotiepenning Koning Willem III

Goudenmunten.nl

Geschiedenis


Gouden Negotiepenning Willem III

De gouden Negotiepenning van Willem III is geslagen in 1850-1851. Van 1850 zijn alleen enkele proefstukken geslagen. De gouden munt is geslagen in de Munt in Utrecht.

Koning Willem III
Willem III, Willem Alexander Paul Frederik Lodewijk, volgde zijn vader, Willem II, op in 1849. Koning Willem III verbleef in Engeland omdat hij tegen de hervormingen, de wet van Thorbecke, van zijn vader was. De inperking van de koninklijke macht zin hem niet. Dit leidde tot politieke druk en onrust en als hij in 1853 de regering af. De instelling van de regering over katholieke bisdommen zinde hem niet in het overwegend protestantse Nederland.

Koning Willem III wordt omschreven als een eigenwijze en soms boerse persoonlijkheid. Hij kreeg al snel de bijnaam Koning Gorilla. Als in 1887 een brochure wordt geschreven door een socialist, tegen de monarchie, over de persoonlijkheid van Willem lijdt dit tot een uitbarsting van geweld tegen de socialisten. Het idee om de monarchie te laten wankelen was niet gelukt en Willem III werd alleen maar populairder.

In Nederland was de muntwet van 1847 nog steeds van kracht. Deze muntwet veranderde pas in 1875. Nederland gebruikte de zilverstandaard waardoor de waarde van de munten afhing van de zilverprijs.

De gouden Negotiepenning was de vervanger van het Gouden Tientje. Deze had een nominale waarde. Tijdens de periode dat de zilverenstandaard actief was werden er geen gouden munten geslagen dus ook geen gouden Tien Gulden stukken. Door de internationale handel moest er een vervanger komen zonder nominale waarde. Dit werd de Negotiepenning. Deze gouden penning werd geïntroduceerd in de tijd van Willen II. De Negotiepenning had geen nominale waarde maar een goud waarde. De waarden van de munt stond op de keerzijde van de munt. Deze was identiek aan het Gouden Tientje en de Negotiepenning van Willem II in 1848.

Ontwerper


Ontwerper van den Kellen jr.
De gouden Negotiepenning van Willem III is ontworpen door David van den Kellen jr.
H.A. van den Wall Bake was de muntmeester. Zij hebben ook de zilverenmunten ontworpen. Dit wordt het jeugd portret van Willem III genoemd. Later wanneer de goudenstandaard wordt gebruikt wordt er een nieuw portret ontworpen.

Er zijn proefslagen bekend uit 1850 maar die zijn zeer zeldzaam. De meeste Gouden Negotiepenning Willem III zijn in 1851 geslagen.

Munt


Omschrijving van de Negotiepenning Willem III
Aan de voorzijde van de munt het jeugdige portret van Koning Willem III kijkend naar links. De randtekst van de munt staat aan de linker en aan de rechterzijde van het portret. Willem III Koning Der Ned.(erlanden ) G(root) H(ertog) V(an) L(uxemburg). In de hals afsnede staan de initialen VDK. De afkorting van modelleur Van der Kellen.

Aan de keerzijde van de munt staat een gekroond Nederlands wapen ingesloten in twee eikenbladen. Deze staan voor kracht en mannelijkheid. Aan de onderzijde staat het muntmeesterteken zwaard van Van der Wall Brake en de mercuriusstaf van de Munt Utrecht. Aan de boven zijde met randschrift 6W729*1851*0,900. De eerste reeks cijfers staat voor het gewicht 6.729. De W staat voor Wichtje wat een oudhollands woord is voor gram. Dan het jaartal en het gehalte 0.900.

Specificaties

Jaar: Muntmeesterteken: Gewicht: Gewicht OZ: Gehalte: Diameter:
1850-1851 Muntmeesterteken-KNM-Zwaard 6.729 gram 0.1947 oz 900 22.5 mm